VĂN PHÒNG PASTER

Tiến độ: Đang thực hiện
Chỉ huy trưởng: Nguyễn Anh Khương
NGUYENANHKHUONG_120x170 Địa chỉ: 234 Paster, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Tona
Tư vấn thiết kế: Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tona
Nhà Thầu Chính: Công ty Cổ phần Xây dựng Tona
Nhà thầu Dự ứng lực: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nora
Hạng mục: Thiết kế & Thi công Dự ứng lực
 Nguyễn Anh Khương Quy mô công trình
Chỉ Huy Trưởng Tổng diện tích sàn: >3,000m²
Tổng số tầng: 10 tầng
Chiều dài vượt nhịp: 8m