VĂN PHÒNG ĐẤT XANH

Tiến độ:
HUYNHBINHMINHSUBE_120x170 Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Tư vấn thiết kế: Hồ Thiệu Trị Group
Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Xây dựng Socon
Nhà thầu Dự ứng lực: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nora
Hạng mục: Triển khai bản vẽ thiết kế & Thi công dự ứng lực
Huỳnh Bình Minh Sube Chỉ huy trưởng: Huỳnh Bình Minh Sube
Chỉ huy trưởng Quy mô công trình
Tổng diện tích sàn: >9,000m²
Tổng số tầng: 12 tầng
Chiều dài vượt nhịp: 8.5m