TRUNG TÂM VĂN HÓA GIẢI TRÍ VÀ VĂN PHÒNG – SCPC

Tiến độ: Đang thực hiện
Chỉ huy trưởng: Nguyễn Anh Khương
NGUYENANHKHUONG_120x170 Địa chỉ: 30-32 Yersin, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn S.C.P.C
Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng S&K
Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghiệp Việt Thành
Nhà thầu Dự ứng lực: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nora
Hạng mục: Triển khai bản vẽ thi công, cung ứng vật tư & lắp đặt vật tư dự ứng lực
Nguyễn Anh Khương Quy mô công trình
Chỉ huy trưởng Tổng diện tích sàn: >6,000m²
Tổng số tầng: 13 tầng
Chiều dài vượt nhịp: 9m