Địa chỉ: 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH BAY WATER

Tư vấn kiến trúc: Công ty TNHH Ong & Ong

Tư vấn kết cấu: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nora

Hạng mục: Kết cấu dự ứng lực

Năm thực hiện: 2017

Quy mô dự án:

Tổng số tòa nhà: 03 tòa nhà

Khối White House: 50 tầng

Khối Silver House: 45 tầng

Khối Golden House: 50 tầng