Republic (TTTM, Văn phòng 18E Cộng Hòa)

Công trình: Repulic (TTTM, Văn phòng 18E Cộng Hòa)

Địa chỉ:  18E Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Cục Hậu cần, Tổng Cục Hậu cần – Bộ Quốc Phòng

Thiết kế kiến trúc: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế DP

Thiết kế kết cấu: Công ty Cổ phần Kỹ thuật NORA

Hạng mục: Tư vấn và Thiết kế kết cấu dự ứng lực

Năm thực hiện: 2017

Quy mô công trình

Tổng diện tích sàn: 53.382 m2

Tổng số tầng: 14 tầng