ONEHUB SAIGON

Tiến độ:

Địa chỉ: Lô C1-2, đường D1, Khu công nghệ cao, Quận 9

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ascendas Saigon Bund

Tư vấn kiến trúc: Công ty TNHH PTW Viet Nam

Tư vấn kết cấu: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nora

Hạng mục: kết cấu dự ứng lực

Năm thực hiện: 2017

Tổng diện tích sàn: Block BP1: 14.389 m2

Block BP2: 21.247 m2

Tổng số tầng: Block BP1: 7 tầng

Block BP2: 10 tầng