Nhà máy Nipro Việt Nam

Công trình: Nhà máy Nipro Việt Nam

Địa chỉ:  Khu công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nipro Việt Nam

Thiết kế kiến trúc: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sài Gòn

Thiết kế kết cấu: Công ty Cổ phần Kỹ thuật NORA

Hạng mục: Thiết kế kết cấu dự ứng lực

Năm thực hiện: 2017

Quy mô công trình

Tổng diện tích sàn: 141.618 m2

Tổng số tầng: 5 tầng