Văn phòng chính

  • Trụ sở: 33 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM.
  • ĐT: 028. 3815 0280 – Fax: 84-8-3815 0229
  • Email: info@nora.com.vn

Liên Hệ

Họ và tên (*)
Email (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Tiêu đề (*)

Nội dung (*)