KHÁCH SẠN COURTYARD MARRIOTT HÒN TẰM

Tiến độ:

KHÁCH SẠN COURTYARD MARRIOTT HÒN TẰM
Địa chỉ: Đảo Hòn Tằm, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Hòn Tằm Biển Nha Trang

Tư vấn kiến trúc: Công ty TNHH GSA STUDIO

Tư vấn kết cấu: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nora

Hạng mục: Kết cấu tổng thể, Kết cấu hạ tầng kỹ thuật

Năm thực hiện: 2018

Tổng diện tích sàn: 40,683 m2

Tổng số tầng: 9 tầng