Giá trị cốt lõi

Như là kim chỉ nam đối với một tổ chức, giá trị cốt lõi còn thể hiện tinh thần, sức mạnh và tâm huyết của cả một tập thể. Ở Nora, chúng tôi có những giá trị riêng của chính mình, để mỗi một cá nhân đều là một nhân tố có sự đam mê; tôn trọng tổ chức; quý trọng khách hàng; và luôn luôn hoàn thiện bản thân để hướng đến sự hoàn hảo trong phong cách và chất lượng dịch vụ của mình.