Chính sách chất lượng

Chúng tôi đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định về chính sách chất lượng trong từng quy trình, từng công tác; kết hợp với hoạt động giám sát và đánh giá hằng ngày nhằm đảm bảo sự thống nhất và chặt chẽ trong từng công việc.

 

thi-nghiem

 

Phương châm của chúng tôi là:
– Đầu tư nghiên cứu, tìm tòi đổi mới kỹ thuật công nghệ với nhiều ứng dụng có tính thực tiễn cao.
– Nghiêm chỉnh thực hiện Nội quy An toàn lao động và công tác Vệ sinh môi trường. Có chế tài xử phạt đối với những trường hợp vi phạm.
– Định kỳ giám sát, đánh giá công tác kiểm tra chất lượng kỹ thuật thi công, chất lượng vật tư và trang thiết bị.
– Cam kết thi công theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo yêu cầu chủ đầu tư đề ra.
– Hồ sơ chất lượng 100% được hoàn tất theo quy trình công tác, đảm bảo báo cáo đúng tiến độ của từng công trình không bị gián đoạn hoặc chậm trễ.
– Cam kết thực hiện theo qui trình quản lý chuẩn SOP và hệ thống biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015