Năm thực hiện

2019

KHU PHỨC HỢP LOTUS RESIDENCE

KHU PHỨC HỢP LOTUS RESIDENCE

Địa chỉ:                      Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:               Công ty Cổ Phần Đầu Tư Anh Tuấn (Anh Tuan Group)

Thiết kế kiến trúc:    Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nora

Thiết kế kết cấu:       Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nora

Hạng mục:                 Triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật thi công; Thiết kế kết cấu tổng thể

Năm thực hiện:          2019

Tổng diện tích sàn:   16,109 m²

Tổng số mẫu nhà:     11 mẫu nhà

Dự án Nổi bật

Vui lòng đợi...
Vui lòng đợi...