Trung tâm Nghiêm cứu – Phát triển – Sản xuất phần mềm VNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN - SẢN XUẤT PHẦN MỀM VNG

Địa chỉ:  383 Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VNG

Thiết kế kiến trúc: AIC Management

Thiết kế kết cấu: Công ty Cổ phần Kỹ thuật NORA

Hạng mục: Thiết kế kết cấu dự ứng lực.

Năm thực hiện: 2017

Quy mô công trình

Tổng diện tích sàn: Block 1: 15.829 m2, Block 2: 14.971 m2

Tổng số tầng: 3 tầng

Dự án Nổi bật

Vui lòng đợi...
Vui lòng đợi...