DỰ ÁN OLYMPIA CITY, BLOCK C6, OLYMPIA TOWER, PLAZA

Tên dự án: Olympia City

Địa chỉ: Đại Lộ Mornreth, Phnom Penh, Cambodia

Chủ đầu tư: OVerseas Cambodian Invertment Corporation

Tư vấn thiết kế: Tập đoàn CT&D Group

Thiết kế dự ứng lực: Công ty cổ phần Kỹ thuật Nora

Quy mô: Gồm Olympia Tower, Olympia Plaza, C1,C2,C3,C4,C5,C6 cà C7.

Diện tích xây dựng: 44,515,460 m2