Tư vấn lập & quản lý dự án

tu-van-quan-ly-du-an-01

Đội ngũ chuyên gia của NORA luôn đáp ứng một cách tối đa những yêu cầu của một dự án thông qua quy trình chuẩn mực từ Khởi tạo dự án – Hoạch định dự án – Triển khai dự án – Điều hành giám sát dự án – Kết thúc dự án.

NORA tự tin sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho Chủ đầu tư trong công tác hoạch định ngân sách, quản lý tổng thể các hạng mục của một dự án và đảm bảo tất cả các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

tu-van-quan-ly-du-an-02