Tư vấn giám sát thi công công trình

NORA tự tin sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho Chủ đầu tư trong công tác hoạch định ngân sách, quản lý tổng thể các hạng mục của một dự án và đảm bảo tất cả các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Vui lòng đợi...
Vui lòng đợi...